Micuţii din clasele 0 – 4 au început workshop-ul derulat de Simpa, cu tema “Cum se face pâinea?”, în fiecare zi de vineri. Copii desluşesc, cu această ocazie, câteva dintre secretele unei pâini sănătoase şi gustoase, fără aditivi şi conservanţi.

Prima clasă care a par­ticipat împreună cu învăţă­torul lor, Călin Găvozdea, la turul fabricii Simpa şi la workshop-ul „Cum se face pâinea?” a venit de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, şi anume clasa 0. Prichindeii au aflat care sunt paşii ce trebuie urmaţi pentru a produce pâinea fără aditivi şi conservanţi, apoi şi-au preparat şi mo­delat propria pâine.
Învăţă­torul clasei, Călin Găvozdea, a mărturisit că acest work­shop îi ajută pe copii să înţe­leagă cât de important este procesul de producere a pâi­nii, îi învaţă să mănânce mai sănătos şi să aprecieze munca.

„Copiilor le-a plăcut foarte mult work­shop-ul cu tema <>, învăţând foarte mul­te lucruri. Cel mai frumos a fost faptul că au produs sin­guri pâine, şi-au băgat mâi­nile în făină, au făcut forme şi au fost ne­răbdători ca pro­priile creaţii să se coacă pen­tru a le de­gusta. Au mâncat pâinea pe nerăsuflate. A­ceas­tă activi­tate le aduce co­piilor foarte multe beneficii, îi motivează să mănânce sănătos, îi înva­ţă să respecte munca şi le arată cât efort se depune pentru ca noi să pu­tem cum­păra pâine a­tunci când mergem la magazin. Copiii îşi doresc să revină din nou într-un tur la fa­bri­ca Simpa”, a spus Călin Găvozdea, învăţătorul cla­sei. (A. M.)